.:مرگ گلبرگهای مريم:.

دست نوشته های یک دوست

دست نوشته های يک دوست

 احساساتم را کشتند      وغرورم را زیر پاهاشان ناجوانمردانه له کردند.                                                صدایی برای شکایت بر نخواست                 ونه فریادی اعتراض آمیز از مرگ ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 13 بازدید

دست نوشته های دوست

     روزگارم بسی ناجوانمردانه گذشت                نه به اندیشه های دور فکر کردم                            و نه به چیزهایی که پشت سرم گذشت                                                                  و من در ... ادامه مطلب
/ 51 نظر / 11 بازدید

گلبرگی به نام مريم

         مريم جون تولدت مبارک      سرسبز ترين بهار تقديم تو باد...                                                آوای خوش هزار تقديم تو باد...    گويند لحظه ای است روييدن ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 13 بازدید
بهمن 91
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
آذر 87
1 پست
تیر 87
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
1 پست
اسفند 84
1 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
2 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
5 پست
سرگذشت
1 پست
زندانی
1 پست
اسیر_عشق
1 پست
مرگ
1 پست
خیانت
1 پست
شکست
1 پست
رد_پا
1 پست
حس_زندگی
1 پست
تولد
1 پست